Jesus Christians.com

Preferred Language:  English | Espanol | Deutsch | Francois | Po Polsku | Easy English

Hesus at Pera


Karunungan

STARSTARSTARSTARSTAR
Isang mahusay na buod ng ilang mga isyu, na nag-uugnay kay Jesus, Solomon, at ang mga propesiya sa Bibliya sa tema ng paghahanap para sa supernatural na karunungan.
(Tingnan din: The Mark of the Beast, Pag-aaral Upang Makita, and Living by Faith.)

Read more...

Ang Espiritu ni Kristo

STARSTARSTARSTARSTAR
Ang mga kataga tulad ng Hesus, ang Banal na Espiritu, ang mga aral ni Hesus, at ang Salita ng Diyos ay halos magkakatulad. Ang mga aral ni Jesus ay mahalaga, kahit na ang mga nangyari sa Araw ng Pentecostes.
(Tingnan din: Father and Son, The Holy Spirit, and Which Christ are You Following? part 4)

Read more...

Ang Prinsipyo na Talikuran Lahat

STARSTAR
Maraming mga taong relihiyoso ang nagsasalita tungkol sa pagsuko kay Cristo nang hindi nila talaga nauunawaan kung paano maging isang Kristiyano. Ang pagsunod kay Hesus ay nangangailangan sa atin na talikuran ang lahat at hayaang kontrolin ng Diyos ang ating buhay, pagtitiwala sa kanya para sa lahat.
(Tingnan din: Let Go and Let God Do It!, and Fanatical Sacrifice

Read more...

Ang Mito ng Paggawa ng Tolda

STARSTARSTARSTARSTAR
Isang nakakubling talata sa aklat ng Mga Gawa ay maaaring mas kilala kaysa sa John 3:16. Bagaman bihira itong naituro sa publiko, pribado itong ipinangangaral sa bawat denominasyon at sekta na alam namin.
(Tingnan din: Advanced Tentmaking, at Which Christ are You Following? part 4)

Read more...

Mail us at:   [email protected],    OR write to:    Jesus Christians,  P.O.Box A678, Sydney South, Australia 1235